AOL Travel

Astelia Apartment Hotel Photos, Wellington

AOL Traveler Rating
0 POSITIVE Vote » Thanks for voting!
0 NEGATIVE Vote » Thanks for voting!
ADVERTISEMENT
NEARBY RESTAURANTS
Roti Chenai
0.1 mi
Kopi
0.1 mi
Tupelo
0.1 mi
NEARBY NIGHTLIFE
Tupelo
0.1 mi
Bodega
0.2 mi
Lido Cafe
0.2 mi