AOL Travel

Minotel Zandbergen Photos, Amsterdam

AOL Traveler Rating
0 POSITIVE Vote » Thanks for voting!
0 NEGATIVE Vote » Thanks for voting!
ADVERTISEMENT
NEARBY THINGS TO DO
Vondelpark
0.2 mi
OT301
0.3 mi
NEARBY RESTAURANTS
Spring
0.1 mi
Bond
0.2 mi
Sal Gorda
0.2 mi
NEARBY NIGHTLIFE
Spring
0.1 mi
Sal Gorda
0.2 mi